Annulering en reisvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen rondreizen & bouwsteenreizen

Dagen tot vertrek Percentage van de reissom
Tot 42 dagen15%
42 tot 21 dagen30%
21 tot 14 dagen50%
14 tot 5 dagen75%
5 t/m na vertrekdag90%

* Binnenlandse vluchten kunnen niet geannuleerd worden

Wanneer de reiziger zich onveilig voelt om naar Vietnam af te reizen door politieke onrust, natuurrampen of epidemieën, is in goed overleg de volgende annuleringsvoorwaarde van toepassing:

  • Maximaal de kosten volgens de standaard annuleringsvoorwaarden.
  • Extra: Per onderdeel (accommodatie / activiteit / transfer) wordt er gekeken tot welk bedrag te annuleren is om tot minimale annuleringskosten te komen voor de reiziger.

Annuleringen meerdaagse tours

Dagen tot startPercentage van de reissom
tot 15 dagen20%
tot 8 dagen30%
tot 3 dagen50%
2 dagen of later100%

Annuleringen dag tours

Dagen tot startPercentage van de reissom
tot 10 dagen10%
tot 5 dagen25%
tot 3 dagen50%
2 dagen of later100%

Ongebruikte diensten

Het is niet mogelijk om restitutie te verlenen voor niet gebruikte diensten als maaltijden, accommodatie of activiteiten zoals aangegeven in de touromschrijving.

In het geval de klant besluit tijdens plaats vinding van de tour deze wenst te verlaten is terugbetaling niet mogelijk.

Betalingskosten

De betalingskosten die betaaldiensten en banken rekenen worden niet gerestitueerd.

Garanties en Financiële Verantwoordelijkheid bij Onvoorziene Omstandigheden

Bij Local Vietnam begrijpen we het belang van duidelijkheid en transparantie, vooral als het gaat om financiële aspecten van uw reis. Hoewel we niet aangesloten zijn bij een garantiefonds, zijn we toegewijd aan het bieden van betrouwbare en veilige reiservaringen. Hier is hoe we omgaan met onvoorziene omstandigheden:

  1. Sterke Partnerschappen: We werken met betrouwbare lokale partners en controleren regelmatig hun stabiliteit en kwaliteit. Dit helpt ons risico’s te minimaliseren en de continuïteit van onze services te garanderen.
  2. Omgaan met Faillissementen: In het onwaarschijnlijke geval dat een van onze partners, zoals een hotel, failliet gaat, nemen wij de verantwoordelijkheid om een alternatieve accommodatie te regelen. Als het faillissement plaatsvindt nadat een klant volledig heeft betaald, zullen wij de extra kosten van een vergelijkbare of betere vervanging dekken. Dit is onderdeel van onze inzet om uw reiservaring niet te laten beïnvloeden door externe factoren.
  3. Niet-levering door Partners: Indien een partner zijn dienst niet levert, bijvoorbeeld door een dubbel geboekte kamer of een geannuleerde tour, zullen wij direct een vergelijkbaar of beter alternatief regelen. Mocht er geen passend alternatief beschikbaar zijn, dan vergoeden we het bedrag voor dat specifieke onderdeel van uw reis. Uw tevredenheid en de continuïteit van uw reiservaring staan voor ons voorop.
  4. Transparante Communicatie: Mocht er een situatie ontstaan waarin extra kosten onvermijdelijk zijn, dan zullen we dit altijd eerst met de klant bespreken. We streven ernaar om oplossingen te vinden die financieel haalbaar zijn en in het beste belang van de klant.
  5. Persoonlijke Ondersteuning: Ons team biedt volledige ondersteuning en assistentie gedurende uw hele reis. Bij problemen of vragen staan we altijd klaar om u te helpen.

Geldige reisdocumenten

De klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van alle vereiste reisdocumenten zoals een visum en een geldig paspoort. Indien de klant de reis niet kan maken wegens het ontbreken van deze reisdocumenten zijn de kosten daarvan voor zijn/haar rekening.

Overmacht

In het geval van overmacht behoudt de aanbieder het recht om wijzigingen in de tour aan te brengen of deze te annuleren.

Overmacht betekent in dit geval: Oorlog, sociale onrust, natuurrampen, vertragingen, brand of andere schade aan voertuigen, faillissement van vervoerders en serviceaanbieders verbonden aan de tour.

Speciale verzoeken

De klant dient de aanbieder op de hoogte te stellen van speciale verzoeken ( bv. Begane vloer accommodatie, aangepaste maaltijden etc. ) op het moment van de reservering. De aanbieder zal deze verzoeken in behandeling nemen maar kan geen garanties bieden.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen, extra uitgaven die het gevolg zijn van vertragingen, ongelukken, natuurgeweld of politieke onrust. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van een reisverzekering. Het is dE verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de inhoud van de polis.

Klachten tijdens de tour

Indien de klant een klacht heeft over de uitvoering van een tour dan dient hij/zij de aanbieder op de hoogte te stellen op het moment dat de klacht zich voordoet zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Als een tekortkoming niet ter plaatse kan worden opgelost dan heeft de klant de mogelijkheid deze in te dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van de tour. Klachten welke ter plaatse niet zijn gemeld kunnen na afloop van de tour niet in behandeling genomen worden.

Boeking wijzigen

Voor het wijzigen van een boeking kan de hoofdboeker contact opnemen. Afhankelijk van de aard van de wijziging kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Scroll naar boven

Belangrijke mededeling: Tijdens de Tet-vakantie (8-14 feb) zijn we beperkt bereikbaar. Nieuwe aanvragen worden de eerste week na de vakantie behandeld. Reizigers die in deze periode reizen, ontvangen gewoon ondersteuning. Lees hier meer over.